Novosti

Home|Novosti

Trendovi modernog računovodstva

Tehnološki napredak i promene u ponašanju potrošača uslovile su brojne promenei inovacije u računovodstvenoj industriji. Ovi trendovi modernog računovodstva i promene čine da industrija u zavisnosti od tehnologije postaje sve dinamičnija, sa raznolikim mogućnostima i alatima za rad. I pre pandemije Covid-19 koja je značajno uticala na finansijska tržišta, samim tim i na računovodstvo,

Fiskalizacija i plaćanje na rate

Za kupovinu roba i usluga kada su u pitanju fizička lica plaćanje na rate je uvek bila jedna najpovoljnijih opcija. Osim toga, kada su u pitanju određene vrste robe i usluga gotovo je neophodno da postoji plaćanje na rate, kao što je na primer kupovina nekretnina. U ovoj oblasti je došlo do izmena usled

Refundacija fiskalizovanih računa

Refundacija je termin kojim se označava tip transakcije kada se prethodo izdati račun poništava ili stornira ili kada se vrši povraćaj kupcu. Povraćaj se može obaviti u gotovini, ukoliko je kupac u gotovini obavio plaćanje, kada se kupcu izdaje kopija Refundacije, a povraćaj se može obaviti i na račun kupca ili drugim oblikom bezgotovinskog

PDV, e-fiskalizacija i promet na malo

Efikasnija poreska kontrola i naplata poreza na dodatnu vrednost (pdv) su neki od najvažnijih ciljeva sa kojima je pokrenuta e-fiskalizacija. Zakon o fiskalizaciji je konačno stupio na snagu 1.maja 2022.godine, i nakon toga su počele da se primenjuju sve mere predviđene zakonom, i da se vremenom dopunjavaju novim uredbama i pravilnicima. Neposredno pre nego

By |2022-07-11T14:40:08+02:0011.07.2022|

Poreske obaveze paušalaca

Paušalno oporezivanje je namenjeno preduzetnicima koji su kao paušalci razvrstani u grupe prema pretežnoj delatnosti koju obavljaju, i predstavlja sistem oporezivanja pretpostavljenog prihoda. Tokom 2020.godine je uveden novi sistem čiji je cilj bio da pojednostavi proceduru obračuna paušalnog poreza i doprinosa. Jedna vrsta pomoći svim paušalcima treba da bude kalkulator poreza i doprinosa dostupan

Obaveza korišćenja e-faktura

Prema Zakonu o elektronskom fakturisanju, od 01. maja 2022. godine, počeo je da se primenjuje Sistem elektronskog fakturisanja (SEF). Od početka primene subjekti privatnog sektora u obavezi su da izdaju elektronsku fakturu subjektu javnog sektora u skladu sa ovim zakonom. Prema utvrđenoj dinamici i rasporedu, u sistem elektronskog fakturisanja će u narednim mesecima biti

By |2022-06-09T15:43:39+02:0009.06.2022|

E-commerce i e-fiskalizacija

Nova fiskalizacija unosi promene u poslovanje, proširujući obavezu fiskalizacije na dosta delatnosti koje do sada nisu bile obuhvaćene. E-fiskalizacija podrazumeva da će u fiskalni sistem biti uvedene sve delatnosti koje obavljaju promet na malo, kako je to definisano Zakonom i uredbama. U skladu sa Uredbom na osnovu koje se vrši nova fiskalizacija, za prodaju

By |2022-04-14T14:36:51+02:0014.04.2022|

Računovodstvo u oblacima – cloud tehnologije u službi računovodstva

Računovodstveni poslovi su danas u velikoj meri uslovljeni promenama u domenu računarske tehnike i računarskih softvera. Cloud tehnologije i alati u tome igraju jako veliku ulogu, i prave razliku između savremenog i tradicionalnog računovodstva. U tradicionalnom računovodstvu se primarno koristio softver koji se instalira na računare unutar jedne organizacije ili poslovnog sistema, za koji

By |2022-03-31T15:49:03+02:0031.03.2022|

Šta znači dobar program za računovodstvo?

Knjigovodstvo danas kao i sve poslovne delatnosti sve više teži automatizaciji i digitalizaciji. Nove tehnologije su značajno unapredile efikasnost, ubrzale proces i olakšale posao knjigovođama. Računovodstveni poslovi se odavno više ne rade ručno, a automatizovani softveri pretvaraju knjigovođe u kontrolora procesa. Da bi procesi tekli glatko i jednostavno, potrebno je odabrati pravi knjigovodstveni program.

By |2022-03-24T13:52:26+02:0024.03.2022|

Fiskalni uređaji i izbor rešenja za novu fiskalizaciju

Od 1. maja 2022.godine počinje da se primenjuje novi model fisklaizacije. Ove izmene podrazumevaju da se u buduće koriste novi fiskalni uređaji. Obveznici novog sistema moraju da imaju nove POS softvere ili fiskalne kase, i da poslovanje organizuju u skladu sa izmenama zakona. Za sve oni koji su i do sada bili poreski obveznici

By |2022-03-17T15:28:42+02:0017.03.2022|

aktiv.rs

Želite da budete u koraku sa nama?
Sve informacije, novosti, promene i obaveštenja u jednom mailu. Budite među prvima koji će ispratiti naš rast i napredak kroz najnovije vesti o aktivnostima. Trudimo se da svoje članove, klijente, zaposlene i ostale zainteresujemo i inspirišemo.
Prijavite se na newsletter!

Novosti

Upišite vaše podatke i budite informisani

    Go to Top