Tehnološki napredak i promene u ponašanju potrošača uslovile su brojne promenei inovacije u računovodstvenoj industriji. Ovi trendovi modernog računovodstva i promene čine da industrija u zavisnosti od tehnologije postaje sve dinamičnija, sa raznolikim mogućnostima i alatima za rad.

I pre pandemije Covid-19 koja je značajno uticala na finansijska tržišta, samim tim i na računovodstvo, svet se u dva talasa suočavao sa globalnom ekonomskom krizom. Poslovi su se ubrazno menjali, poslovanje i modeli poslovanja su se menjali još brže. I ovaj trend će se sigurno nastaviti.

Računovodstvo kao delatnost koja drži sve konce jednog poslovanja u svojim rukama treba da da svoj odgovor na promene koje se dešavaju. Upravo zato se i u računovodstvu odvija revolucija u primeni tehnologija, a ovo su neki značajnihi trendovi računovodstva na koje možete da računate.

  1. Automatizacija računovodstva

U budućnosti će najveći deo poslova knjigovodstva i računovodstva postati potpuno automatizovani. Ovakvi procesi su brži i umanjuju mogućnost greške, što bi omogućavalo računovođama i preduzećima da optimizaciju procese i donošenje odluka.

Iako je postojala bojazan kod mnogih profesionalaca iz ove industrije da će ih u potpunosti zameneiti računari, to se pokazalo kao neopravdano. Najpre, računar je samo mačina i alat koji pojednostavljuje posao. Druga stvar, kontrola i revizija će uvek biti potrebne, bez obzira na proces automatizacije.

  1. Cloud tehnologija

Cloud tehnologija postaje sve popularnija u računovodstvenoj industriji jer olakšava rad na daljinu, i to se vrlo praktično pokazalo u prethodne dve godine. Sistemi zasnovani na oblaku omogućavaju firmama da pristupe podacima bilo gde i bilo kada, i da komuniciraju sa klijentima na daljinu.

Računovodstvene kompanije koje su usvojile cloud tehnologiju beleže najbrži rast u svetu. Sama automatizacija računovodstva ne može napredovati bez ciljanih inovacija iz tehnološke zajednice, a primena cloud tehnologije je jedna od najvažnijih inovacija.

  1. IoT u računovodstvu

Internet stvari (IoT) utiču na stvaranje novih tehnologija koje pomažu firmama da prošire svoj obim i metode procene. Ova vrsta tehnologije omogućava korišćenje velikih podataka, uz pomoć koji se mogu identifikovati potencijalni izazovi i postaviti planovi za vanredne situacije.

Od finansijskih stručnjaka i računovođa sada se više nego ikad ranije traži da rade na analizi podataka i da usmeravaju firme da preduzmu akciju na osnovu stečenih uvida. Najviše u ovom pogledu će IoT tehnologija imati veliku ulogu u budućnosti, kada je u pitanju procena tržišta.

  1. Blockchain tehnologija u računovodstvu

Blockchain tehnologija takođe pravi revoluciju u finansijskom sektoru, jer smanjuje troškove održavanja i usaglašavanja knjiga i olakšava praćenje digitalne imovine. Za sada je ovaj trend najzastupljeniji u Americi, gde se procenjuje da će kompanije na blockchain potrošiti više od milijardu dolara do kraja 2022.godine.

  1. Veštačka inteligencija (AI) u računovodstvu

Veštačka inteligencija (AI) optimizuje administrativne zadatke, povećava brzinu rada i produktivnost, uz minimiziranje grešaka u radu. To su neki od najvažnijih razloga zbog čega se računovođe okreću veštačkoj inteligenciji kako bi se uskladile sa brzinom i efikasnošću koja se od njih zahteva.

Prema procenama, uloga AI će u računovodstvenoj industriji postati značajno veća, bez uticaja na angažovanje ljudi. I pored veštačke inteligencije oni će i dalje biti važan faktor kada je u pitanju donošenje odluka, ali će im veštačka inteligencija taj posao značajno olakšavati.

  1. Baze podataka

Analiza podataka i analitika nisu novine u računovodstvu, zapravo i firme a i sistemi koji angažuju konsultante eksterno preferiraju računovođe sa iskustvom. Oni su potrebni kako bi se obradile velike količine podataka vezane za oporezivanje, upravljanje rizicima, reviziju i konsalting.

Analizika se pokazala kao veoma korisna u identifikovanju slabih tačaka i potencijalnih pretnji poslovanju. Iz tog razloga tehnologije u računovodstvenoj industriji skreće pažnju na analitiku podataka, a računovođe sve više imaju ulogu savetnika zbog svojih veština analize podataka.

  1. Mobilno računovodstvo

Mobilne aplikacije su postale neizostavni deo savremenog poslovanja, a telefoni danas predstavljaju mnogo više od uređaja za komunikacije. Oni danas mogu da predstavljaju pravu malu virtuelnu kancelariju, odakle svaki korisnik uređaja može da obavljaja transakcije i čuva potrebne informacije.

Mobilne aplikacije su najveću primenu pronašle u bankarstvu, i odatle se sve više prenose na celokupno računovodstvo. Računovodstvene usluge se već prilagođavaju potrebama zauzetih klijenata koji svojim poslovima upravljaju u pokretu, i mobilne aplikacije za knjigovodstvo postaju sve češće.

Bez obzira na sve ove tehnologije, trendovi računovodstva i potreba za tehnologijama i rešenjima koje će olakšavati rad neće dovesti do toga da prestane da postoji potreba za ljudima. Šta više, automatizacija će zahtevati sve više ljudi, samo će učiniti efikasnijim i pouzdanijim, i da se kontinuirano usavršavaju.

Računovođe i stručnjaci za finansije će moći sve ove tehnologije da za analizu podataka, razumevanje potreba klijenata i predviđanje budućih trendova kako bi pružili kvalitetne usluge. Očekuje se da će konsalting procvetati u situaciji kada se tehnologija kombinuje sa finansijskim uslugama.