Refundacija je termin kojim se označava tip transakcije kada se prethodo izdati račun poništava ili stornira ili kada se vrši povraćaj kupcu. Povraćaj se može obaviti u gotovini, ukoliko je kupac u gotovini obavio plaćanje, kada se kupcu izdaje kopija Refundacije, a povraćaj se može obaviti i na račun kupca ili drugim oblikom bezgotovinskog plaćanja, ukoliko je na taj način obavljena uplata.

Refundacija ne mora da podrazumeva nužno povraćaj novca, jer se može obaviti i za izdati račun kada kupac nije obavio uplatu, pa nije ni došlo do prodaje. U ovom tekstu objasnićemo kako se radi refundacija fiskalizovanih računa, šta sve može da se refundira i kako sve može da se primeni refundacija na fiskalizovanim računima.

Šta sve može da se refundira?

Nove fiskalne kase, bilo da rade kao esir aplikacija ili kao kompletan uređaj prema propisima sadrže sledeće tipove fiskalizovanih računa:

  1. Promet-Prodaja;
  2. Avans;
  3. Predračun i;
  4. Račun Obuka.

Svi navedeni tipovi fiskalizovanih računa mogu da se refundiraju, prema tehničkim uputstvima koja su implementirana u programu koji koristite. Jedino što ih razlikuje je proces na koji se kroz kasu vrši refundacija, u zavisnosti od tipa računa.

Moguće je uraditi i refundiranje predračuna, računa obuke, pa i kopije fiskalnog računa, iako se ovi računi ne smatraju dokumentom od značaja za poresku obavezu obveznika. Takođe, moguće je uraditi i duplu refundaciju, odnosno refundaciju refundacije.

Kako se refundira fiskalizovani račun?

Svaka refundacija podrazumeva obavezne podatke koji se moraju uneti u dokument prilikom kreiranja, za sve tipove refundacije. Najčešće se vrši refundacija u slučaju povrata robe, illi u slučaju otkazivanja kupovine robe ili usluga. U prvom slučaju dolazi do povraćaja novca kupcu.

Da bi se obavio povraćaj novca kupcu za već kupljenu robu ili uslugu, obveznik fiskalizacije evidentira izdavanjem fiskalnog računa Promet Refundacija (PR), pri čemu se obavezno unosi:

  • Identifikaciju kupca – ovde treba popuniti broj lične karte kupca ili drugi dokument u skladu sa šifrarnikom, da bi se registrovao identitet kupca;
  • Referencu na Promet Prodaje ili drugi referentni račun – ovde treba uneti broj izdatog računa na koji se poziva, sa ostalim detaljima računa.

Umesto ranijeg naloga za ispravku, kakav se radio pri storniranju, obveznik fiskalizacije posle refundacije izdaje kopiju refundacije. Kopija se izdaje obavezno ukoliko je bilo povraćaja novca, i na ovom dokumentu se kupac koji prima nazad novac svojeručno potpisuje.

Kopija refundacije se izdaje odmah posle urađenog Prometa refundacije, i ostaje kasiru kao dokaz da je povraćaj novca izvršen kupcu. Ukoliko se povrat novca ne vrši u gotovini, u tom slučaju nije neophodno raditi kopiju refundacije.

Refundiranje računa u celosti ili samo deo računa?

Svaki izdati fiskalni račun sa povraćajem novca moguće je da se refundira u celosti ili samo određene stavke datog računa. To bi značilo da pri izboru računa u kasi birate opciju da li se refundira kompletan račun ili se biraju samo određene stavke na računu. Obavezno je unošenje dokumenta odnosno isprave kupca.

Kada je fiskalizacioni servisu pitanju, on ne pravi razliku između ta dva oblika već jednostavno zahteva da se tokom refundacije računa uvek pošalje lista stavki računa koje se storniraju. U slučaju da se refundira ceo friskalni račun, šalju se sve stavke fiskalnog računa koji se refundira, a kada se rafundira delimično, samo stavke koje se odaberu na računu.