Vrednosti kojima težimo vode nas do naše jasne vizije ka konstantnom napretku i usavršavanju firmi sa kojima poslujemo. Podsećaju nas šta cenimo, u njih verujemo i u skladu sa njima poslujemo. S obzirom da nam je kvalitet našeg softvera primaran i da nam je cilj, vrednosti su te koje ga grade i održavaju. Nama su bitne.

Čime se vodimo do vrha

Ambicioznost – Iako smo ispunili jednu ideju, kroz naš rad stalno dobijamo nove i sve veće. Postavljamo i bitne ciljeve, kratkoročne ali pre svega dugoročne. Ambiciozne krasi istrajnost u ostvarivanju tih ciljeva čak i onda kada na putu do tog ostvarenja postoje prepreke i problemi. Mi smo te prepreke predvideli baš onda kada smo detalljno planirali. Poznavajući cikluse razvijanja preduzeća ovladali smo tehnikama upravljanja istih. Savlađujemo prepreke tako što ih postepeno analiziramo i uspešno rešavamo, samim tim, ambicija je ta koja nas uporno gura napred i daje nam snagu da i kada je teško mi nikada ne posustanemo.

Profesionalizam – Od svake saradnje očekujemo da traje dugo i naša kompetentnost nam to omogućuje. Tačno znamo šta radimo, šta bismo trebali da promenimo i kako da se reči sprovedu u delo. Proaktivnost dokazuje da smo dovoljno svesni da preuzmemo odgovornost za naše reakcije i da ih pažljivo biramo u datom momentu. Obraćamo posebnu pažnju na stvari koje moraju da se urade što naše vreme čini fleksibilnim, i što je najbitnije, uvek radimo ono što kažemo. Poverenje koje nam poklanjaju naši klijenti, i koje želimo da opravdamo, zahtevaju od nas da se ponašamo profesionalno, zato se i nalazi među našim vrednostima.

Komunikacija – Naše konverzacije i diskusije su sačinjene od kompleksnih izjava jer radimo na ozbiljnim stvarima, zato nam je i bitno da se razumemo onda kada govorimo. Koncizno, jasno, sažeto ali kada zatreba i opširno, naši razgovori su vredni. Otvorena i iskrena komunikacija dozvoljava nam da u svakom trenutku iskažemo svoje mišljenje i sigurni smo da će se uvažiti jer nailazi na razumevanje i prihvatanje. Takvi zdravi odnosi unose mir i stabilnost u naš poslovni prostor što je od velike važnosti za produktivnost i efikasnost.

Posvećenost – Saglasni smo u tome da efektivno koristimo vreme koje nam je dato. Ozbiljni smo kada kažemo da hoćemo da budemo najbolji ali isto tako i svesni da moramo mnogo energije da uložimo da to i dostignemo. Ambicija nam daje prostor,a mi sa maksimalnom koncentracijom obrađujemo svaki mogući detalj kako bismo svakim danom bili sve bliže našem cilju. Posvećenost je karakteristika koja odvaja dobre igrače od vrhunskih i jedan od glavnih preduslova za postizanje uspeha.

Usmerenost na klijenta – U preduzećima zasnovanog na znanju klijent se nalazi u centru svih njegovih aktivnosti. Sa tim u vezi, veliku pažnju poklanjamo upravljajnju odnosa sa kupcima. S obzirom da su nam dugoročni odnosi cilj očekivano je da je fokus na klijenta primaran od samog početka. Zato je naša dostupnost konstantna jer nama je svaka sugestija i mišljenje nova mogućnost unapređenja našeg softvera ali i samog poslovanja i njegovog razvoja. Ta usmerenost i opravdava naš dosadašnji uspeh, projekte i partnere.

Timski rad – Ako hoćeš da uspeš to je isključivo stvar tima. Kada vidiš nekoga na vrhu znaj da iza njega mora da stoji tim. Tim je sklad sinergijskih veština nekolicine ljudi i efikasniji je i efektivniji od svih dosadašnjih oblika poslovanja. Za nas je timski rad neiscrpan potencijal, inspiracija i podstrek da ciljamo visoko jer znamo da smo, šta god da se desi, tu jedni za druge. Sve što smo do sada postigli ali i što nas čeka, zasluge su svih nas. Naš temelj je čvrst, zato i verujemo da će gradnja dugo da traje.

Ambicioznost – Iako smo ispunili jednu ideju, kroz naš rad stalno dobijamo nove i sve veće. Postavljamo i bitne ciljeve, kratkoročne ali pre svega dugoročne. Ambiciozne krasi istrajnost u ostvarivanju tih ciljeva čak i onda kada na putu do tog ostvarenja postoje prepreke i problemi. Mi smo te prepreke predvideli baš onda kada smo detalljno planirali. Poznavajući cikluse razvijanja preduzeća ovladali smo tehnikama upravljanja istih. Savlađujemo prepreke tako što ih postepeno analiziramo i uspešno rešavamo, samim tim, ambicija je ta koja nas uporno gura napred i daje nam snagu da i kada je teško mi nikada ne posustanemo.

Profesionalizam – Od svake saradnje očekujemo da traje dugo i naša kompetentnost nam to omogućuje. Tačno znamo šta radimo, šta bismo trebali da promenimo i kako da se reči sprovedu u delo. Proaktivnost dokazuje da smo dovoljno svesni da preuzmemo odgovornost za naše reakcije i da ih pažljivo biramo u datom momentu. Obraćamo posebnu pažnju na stvari koje moraju da se urade što naše vreme čini fleksibilnim, i što je najbitnije, uvek radimo ono što kažemo. Poverenje koje nam poklanjaju naši klijenti, i koje želimo da opravdamo, zahtevaju od nas da se ponašamo profesionalno, zato se i nalazi među našim vrednostima.

Komunikacija – Naše konverzacije i diskusije su sačinjene od kompleksnih izjava jer radimo na ozbiljnim stvarima, zato nam je i bitno da se razumemo onda kada govorimo. Koncizno, jasno, sažeto ali kada zatreba i opširno, naši razgovori su vredni. Otvorena i iskrena komunikacija dozvoljava nam da u svakom trenutku iskažemo svoje mišljenje i sigurni smo da će se uvažiti jer nailazi na razumevanje i prihvatanje. Takvi zdravi odnosi unose mir i stabilnost u naš poslovni prostor što je od velike važnosti za produktivnost i efikasnost.

Posvećenost – Saglasni smo u tome da efektivno koristimo vreme koje nam je dato. Ozbiljni smo kada kažemo da hoćemo da budemo najbolji ali isto tako i svesni da moramo mnogo energije da uložimo da to i dostignemo. Ambicija nam daje prostor,a mi sa maksimalnom koncentracijom obrađujemo svaki mogući detalj kako bismo svakim danom bili sve bliže našem cilju. Posvećenost je karakteristika koja odvaja dobre igrače od vrhunskih i jedan od glavnih preduslova za postizanje uspeha.

Usmerenost na klijenta – U preduzećima zasnovanog na znanju klijent se nalazi u centru svih njegovih aktivnosti. Sa tim u vezi, veliku pažnju poklanjamo upravljajnju odnosa sa kupcima. S obzirom da su nam dugoročni odnosi cilj očekivano je da je fokus na klijenta primaran od samog početka. Zato je naša dostupnost konstantna jer nama je svaka sugestija i mišljenje nova mogućnost unapređenja našeg softvera ali i samog poslovanja i njegovog razvoja. Ta usmerenost i opravdava naš dosadašnji uspeh, projekte i partnere.

Timski rad – Ako hoćeš da uspeš to je isključivo stvar tima. Kada vidiš nekoga na vrhu znaj da iza njega mora da stoji tim. Tim je sklad sinergijskih veština nekolicine ljudi i efikasniji je i efektivniji od svih dosadašnjih oblika poslovanja. Za nas je timski rad neiscrpan potencijal, inspiracija i podstrek da ciljamo visoko jer znamo da smo, šta god da se desi, tu jedni za druge. Sve što smo do sada postigli ali i što nas čeka, zasluge su svih nas. Naš temelj je čvrst, zato i verujemo da će gradnja dugo da traje.

Postanite član Aktiv tima

Pokreni program