Trendovi modernog računovodstva

Tehnološki napredak i promene u ponašanju potrošača uslovile su brojne promenei inovacije u računovodstvenoj industriji. Ovi trendovi modernog računovodstva i promene čine da industrija u zavisnosti od tehnologije postaje sve dinamičnija, sa raznolikim mogućnostima i alatima za rad. I pre pandemije Covid-19 koja je značajno uticala na finansijska tržišta, samim tim i na računovodstvo,