Knjigovodstvo danas kao i sve poslovne delatnosti sve više teži automatizaciji i digitalizaciji. Nove tehnologije su značajno unapredile efikasnost, ubrzale proces i olakšale posao knjigovođama. Računovodstveni poslovi se odavno više ne rade ručno, a automatizovani softveri pretvaraju knjigovođe u kontrolora procesa.

Da bi procesi tekli glatko i jednostavno, potrebno je odabrati pravi knjigovodstveni program. Na tržištu danas postoji mnoštvo ponuda zbog čega trebate da razmislite koje probleme sebi želite da rešavate. Dajemo vam neke savete kako biste napravili optimalan izbor programa za računovodstvo.

 

Svrhe u koje se koristi program za računovodstvo

Savremeni programi za računovodstvo, ili knjigovodstveni programi, sve više predstavljaju veliku bazu podataka. S obzirom da je uloga knjigovođa postala dosta kompleksnija, i programi u kojima rade nisu više samo kombinacija brojki i slova, već ozbiljni alati koji olakšaju upravljanje podacima.

Najbitnije funkcije su ostale iste, program treba da omogući da ispratite prihode i rashode, da bolje i racionalnije upravljanje resursima, i da možete da predvidite tokove poslovanja. Program u kom trebate  da radite potrebno je da omogući pravilnu organizaciju baza podataka, ispravno postavljenu strukturu i veze između pojedinih delova programa, i logički postavljene programske operacije.

U celini gledano, treba da pruži sveobuhvatno informatičko rešenje. Pravilan odabir i korištenje poslovnog softvera može olakšati rad i rukovanje dokumentima, a isto tako može da utiče pozitivno na razvoj celokupnog poslovanja. Šta to treba da sadrži dobar program za računovodstvo?

Izbor programa za računovodstvo

Dobar program za računovodstvo je onaj koji će vam oduzeti najmanje vremena za knjiženje jedne stavke ili kalkulacija, i koji će vam omogućiti jednostavno kretanje kroz program. Kao i ušteda novca, i ušteda vremena je jednako bitna, jer na kraju krajeva i vreme je novac. Dakle, knjigovodstveni program treba da ima što manje funkcija i da omogućava lakoću korišćenja.

Šta dobar program treba da omogući? Ovo su neke od najvažnijih stvari:

  • Program mora da bude koncipiran tako da obuhvata sve segmenta poslovanja;
  • Funkcije programa trebaju da budu jednostavne i da omogućavaju brzinu i tačnost u radu;
  • Idealno je da bude pogodan za korišćenje u knjigovodstvenim agencijama, da pokriva celokupno knjigovodstvo i da omogućava više pristupa;
  • Program treba da bude sveobuhvatan i da bude prilagođen različitim industrijama i preduzetnicima;
  • Značajna prednost je da pruža korisničku podršku koja će biti na raspolaganju.

Prednosti programa za računovodstvo

Većina poslovanja se danas odvija onlajn, posebno od kada je usledila pandemija Covid-19. Budući da se poslovanje seli na internet, sve popularniji programi za knjigovodstvo su bazirani na cloud tehnologiji, u vidu web aplikacija. Prednost cloud rešenja za računovodstvo je u tome što vam nije potrebna nikakva instalacija niti kupovina dodatne i skupe opreme, samo računar i internet konekcija.

Još jedna bitna stavka koja može da utiče na izbor programa je i njegova cena, odnosno vrednost koju dobijate. S obzirom da postoji i velika ponuda različitih softvera, tako isto postoji i veliki raspon cena. U zavisnosti od toga kakakv program vam je potreban, i njegove funkcionalnosti, to će uticati i na njegovu cenu. Zbog toga osim funkcionalnosti vodite računa i o odnosu kvalitet-cena.

Kako nastaje idealno rešenje?

Naš tim godinama pomno prati izazove sa kojima se suočavaju knjigovođe, kao i čitavo poslovno okruženje. Mali biznisi i preduzetnici su u nemogućnosti da angažuju veliki broj stručnjaka za različite oblasti, zbog čega su im knjigovođe postale najvažniji saveznici u poslovanju, tako reći biznis konsultanti. Opet, i uloga knjigovađa je usled toga postala složenija, a i odgovornosti šire.

AKTIV softver je upravo postao rešenje navedenih problema, kao savršeni knjigovođa koji je pedantan i uredno prati vrstu i karakter svih transakcija koje se vrše. Softver i program za knjigovodstvo koji smo stvorili vam omogućavaju da na pravi način sagledate tok svog poslovanja. Takođe, prilagodili smo ga različitim potrebama i obimu poslovanja, na vama je da pronađete koja opcija je najidealnija.