Od 1. maja 2022.godine počinje da se primenjuje novi model fisklaizacije. Ove izmene podrazumevaju da se u buduće koriste novi fiskalni uređaji. Obveznici novog sistema moraju da imaju nove POS softvere ili fiskalne kase, i da poslovanje organizuju u skladu sa izmenama zakona.

Za sve oni koji su i do sada bili poreski obveznici i koristili fiskalne kase to znači da trebaju potpuno da ih zamene. Sa danom početka nove fisklaizacije prestaje da važi Zakon o fiskalnim kasama, nakon skoro dve decenije. Obveznici fiskalizacije mogu da biraju izmedju skoro 200 softverskih i hardverskih rešenja.

Promene u primeni kada su u pitanju fiskalni uređaji

Već smo pisali na ovu temu, ali da još jednom istaknemo šta su ključne promene koje donosi nova fiskalizacija u pogledu fiskalnih uređaja:

  • Dosadašnje fiskalne kase se izbacuju iz upotrebe i neće moći više da se koriste;
  • Počinje primena novih fiskalnih kasa, ili POS softvera koji će moći da rade sa POS štampačima;
  • Postojeći fiskalni štampači se izbacuju iz upotrebe;
  • Mogućnost prilagođavanja fiskalnih štampača, ukoliko određeni model dozvoljava.

U svakom slučaju promena podrazumeva da će obveznici morati da poseduju odgovarajući softver koji mora biti odobren od strane Poreske uprave. Na obveznicima je da odluče koji tip rešenja žele – samo softver ili softver i hardver?

Opcije koje si poreskim obveznicima na raspolaganju

Prema Zakonu o fiskalizaciji obveznik sam bira da li želi hardver kao rešenje, koje ima svoj fiskalni uređaj i mogućnost da štampa račune, ili softver koji će instalirati. Softver je program koji se instalira na uređaju kao što su računar, tablet, pa i telefon, i u tom slučaju bi trebao dodatno štampaču za izdavanje fiskalnih računa.

Ovo je prva i glavna odluka koju trebate da donesete i koja će dalje voditi ka razmatranju mogućnosti. Da li želite da kupite fiskalni uređaj ili vam je potreban samo softver? Od odgovora na ovo pitanje će zavisiti i samo rešenje, jer različita fiskalna rešenja zahtevaju različite bezbednosne elemente.

Bezbednosni element za koji aplicirate kod Poreske uprave je neophodan deo da bi vaše fiskalno rešenje bilo u skladu sa zakonom. Prema upustvima iz Poreske uprave, važno je da obveznik naruči bezbednosni element kada je spreman za novu fiskalizaciju, odnosno kada zna koji fiskalni uređaj će koristiti.

Fiskalni uređaji: softver je ključna promena

Obveznici fiskalizacije imaju pravo da donesu odluku o vrsti elektronskog fiskalnog uređaja koji će se koristiti. Elektronski fiskalni uređaj koji koristi procesor fiskalnih računa omogućava izdavanje fiskalnih računa isključivo putem internet veze u realnom vremenu. Ukoliko u trenutku izdavanja fiskalnog računa nemate internet, račun neće moći da se izda dok se ponovo ne uspostavi konekcija.

Usled toga, podrazumeva se da fiskalni uređaj koji koristi POS softver u svom sistemu čuva nefiskalizovane račune u bazi podataka. Tu ulogu ima lokalni procesor fiskalnih računa, odnosno LPFR, koji daje mogućnost da se obavi naknadna fiskalizacija računa, u slučaju prekida internet konekcije.

Obaveza koju imaju poreski obveznici je da , u zavisnosti od izbora rešenja, obezbede nesmetan rad najmanje jednog elektronskog fiskalnog uređaja koji omogućava izdavanje fiskalnih računa. Taj proces mora da se odvija čak i u slučaju privremenog ili trajnog prekida internet veze. To važi za upotrebu u svakom poslovnom prostoru koji je prijavljen Poreskoj upravi i za koju se izdaje odobrenje za korišćenje.

Kako da preduzetnici odaberu odgovarajuće fiskalno rešenje?

Nova fiskalna rešenja podrazumevaju da poreski obveznici u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdaju fiskalni račun sa QR kodom. Na ovaj način će se informacije o svakoj transakciji automatski prosleđivati Poreskoj upravi. Isto tako kupci proizvoda mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Izbor koji u suštini preostaje preduzetnicima je da biraju između:

  • Kupovine nove fiskalne kase;
  • Izbora softverskog rešenja sa POS štampačem.

Odluku o izboru je najbolje doneti kada se korisnici upoznaju sa funkcionalnostima koje nude određena rešenja. Isto tako korisnici softvera trebaju da imaju u vidu sopstvene potrebe u smislu broja artikala i usluga koji čine asortiman, visine prometa i slično. Stabilna internet konekcija je takođe važna ra rad izabranog rešenja.

ESIR aplikacija Aktiv Kasa je POS softver koji razvija Aktiv.rs. Naše rešenje je odobreno od strane Poreske uprave, i dolazi samostalno, ili kao kompletno fiskalno rešenje uz LPFR. Možemo zajednički da razmotrimo vaše potrebe i da vas upoznamo sa svim mogućnostima koje Aktiv Kasa donosi. U tom slučaju smo na pravom putu do savršenog poslovnog rešenja!