Novi Zakon o fiskalizaciji usvojen je krajem decembra 2020. godine. Iako je bilo predviđeno Zakon počne sa primenom od 1. januara 2022.godine, ipak je odlučeno da se uvede prelazni period, tačnije da se paralelno primenjuju i stari i novi sistem, kako bi se korisnici uhodali. Prelazni period na novi Zakon o fiskalizaciji je započeo 1. novembra 2021. godine, i trajaće do 30. aprila. 2022.godine.

Danom početka primene Zakona prestao je da važi Zakon o fiskalnim kasama. Ovo je u zabunu dovelo sve one koji su do sada koristili fiskalne kase, šta će u budućnosti raditi sa njima? Još višeje nedoumice bilo kod onih koji su sada u obavezi da koriste uređaje za fiskalizaciju – ko je u obavezi da to radi i na koji način? Ukoliko ste propustili, ili imate nedoumice, dajemo vam neke od odgovora.

Šta podrazumeva nova fiskalizacija?

Novi model fiskalizacije podrazumeva i dalje korišćenje elektronskog uređaja, ali donosi i mnoge bitne izmene. Novina je QR kod koji omogućava da se putem kamere na mobilnom računu proveri da li određeni korisnik izdaje račune u skladu sa zakonom. Prema objašnjenju iz Poreske uprave, ovo treba da rastereti rad inspektora i da ga za sve učini efikasnijim i jednostavnijim.

Najveća novina je da fiskalizacija prelazi na cloud sistem. To znači da fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom. U te svrhe služiće procesori fiskalnih računa, koji mogu da budu lokalni (LPFR) i virtuelni (VPFR).

Elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (ESIR), kao i procesore, odobrava za korišćenje Poreska uprava. Bezbednosni element koji izdaje Poreska uprava, i koji može biti u formi kartice, kada je u pitanju LPFR, ili u formi fajla u slučaju VPFR. Takođe, uprava izdaje i digitalne sertifikate ili bezbednostne elemente, u zavisnosti od tipa kase koju ste koristili.

Koja je procedura i rok za prijavu na novi sistem?

Prema planu, prijava poslovnih prostorija u kojima se odvija promet maloprodaje ili pružanja usluga fizičkim licima započela je 01. oktobra 2021. godine. Prijava se vrši putem portala ePorezi. Upravo se u prijavi generiše bezbednosni element, koji se izračunava na osnovu parametra o poslovnom prostoru. Da bi se on odredio unosi se adresa, kvadratura, datum početka obavljanja delatnosti, kao i šifra delatnosti.

Neophodan je najviše jedan bezbednosni element po fiskalnom uređaju. Zbog toga je važno da obveznik u trenutku prijave napomene da li želi karticu u punoj veličini ili perforiranu, što zavisi od samog uređaja. Nakon preuzimanja bezbednosnog elementa i povezivanja sa novom kasom, završava se proces nove fiskalizacije ili eFiskalizacije, što je njen krajnji cilj.

Obveznici fiskalizacije imali su mogužnost da se prijave za subvenciju do 31. januara 2022.godine. Neophodno je bilo da pre podnošenja prijave, prijave poslovni prostor za koji traži subvenciju. Pravo na subvenciju je imala privreda koja je osnovana do 29.10.2021. godine, jer je već morala da kupi fiskalnu kasu starog tipa koja nije bila subvencionisana. Privrednici koji su registrovani nakon 30.10.2021.godine, a imaju obavezu fiskalizacije, nisu imali mogućnost subvencije, ali mogu da plaćaju na rate implementaciju sistema.

Ko je sve obuhvaćen novom fiskalizacijom, a ko je izuzetak?

Ovo pitanje je izazivalo najveću zabunu među privrednicima, pre svega kod onih koji su preduzetnici. Izvesno je da su novom fiskalizacijom obuhvaćeni svi oni koji su do sada bili korisnici fiskalnih kasa, a koji će morati da se prilagode novom sistemu i propisima. Ipak, sada je obuhvaćen dosta širi broj poreskih obveznika, te su u fiskalizaciju uključene i delatnosti koje do sada nisu bile u njenom sistemu.

Novom fiskalizacijom obuhvaćene su i sulužne delatnosti, kao što su frizeri, kozmetičari, pogrebnici i većina preduzetnika-paušalaca. Svi oni koji do sada nisu morali da imaju fisklane uređaje. Takođe će biti obuhvaćene i kladionice, muzeji, galerije, oni koji se bave sportskim, zabavnim i rekreativnim delatnostima i brojne druge delatnosti koje su do nove fiskalizacije bile oslobođene ove obaveze.

Novim izmena zakona obavezu izdavanja fiskalnih računa imaće i studentski i đački domovi, kao i stvaralačke, umetničke, zabavne delatnosti i bioskopi. Iako je obrazovanje oslobođeno obaveze uvođenja fiskalne kase, ipak delatnosti pod šifrom 85.5 koje se odnose na ostalo obrazovanje, a koje uključuje škole jezika i obuke za rad na računaru, u obavezi su nove fisklaizacije.

Kako odabrati fiskalni uređaj/sistem?

Nova fiskalizacija ili onlajn fiskalizacija, predviđa obavezu korišćenja novih onlajn fiskalnih kasa, odnosno precizno rečeno elektronskih fiskalnih uređaja. Na raspolaganju se nalazi širok dijapazon mogućih uređaja. Poreski obveznik se može opredeliti kako za hardverski fiskalni uređaj – kasa, tablet, mobilni telefon, tako i za kombinaciju hardverskih i softverskih komponenti uređaja.

Sam izbor zavisi od delatnosti koje se vrši i poslovnih potreba korisnika rešenja. Poreski obveznici sa malom frekvencijom izdavanja dnevnih fiskalnih računa se mogu opredeliti za rešenje koje bazirano na softveru, kao najidelaniji izbor. Takvo rešenje podrazumeva laptop ili kompjuter na kome treba instalirati softver za kasu, lokalni procesor fiskalnih računa, kao i bezbednosni element.

Za štampu računa kod ovakvih softverskih rešenja koja ne zahtevaju značajnu logistiku je potreban običan ili termalni štampač. Najvažnije je da ima mogućnost da štampa račun sa QR kodom. Sajt Poreske uprave ažuriraće spisak odobrenih modela fiskalnih uređaja za korišćenje na teritoriji Srbije, među kojima se nalazi i ESIR rešenje Aktiv.rs, a u završnoj fazi je i LPFR rešenje za fiskalizaciju.

Kakve prednosti sadašnjim i budućim obveznicima donosi e-fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije bi, prema navodima iz Poreske uprave i Ministarstva finansija, trebalo da rezultira smanjenjem operativnih troškova poreskih obveznika, i ukidanjem nepotrebne administracije. Troškovi će biti smanjeni u delu izdataka za GPRS prenos podataka dnevnog izveštaja, a novi model ne podrazumeva ni duplu kontrolnu traku, godišnji servis, GPRS, neće biti potrebni ni fiskalni moduli, itd.

Jedna od najvećih prednosti elektronske fiskalizacije je to što je račune je moguće izdavati i kada postoji prekid internet veze. U skladu sa novim zakonom, osim u slučaju onlajn prodaje, obveznici eFiskalizacije su dužni da imaju najmanje jedan lokalni procesor fiskalnih računa (LPFR) po prodajnom objektu. LPFR će beležiti i elektronski potpisivati sve obavljene transakcije do momenta ponovnog uspostavljanja internet veze.

Da li je ovo dalo odgovore za kojima ste tragali? Jeste li rešili nedoumice u pogledu mogućnosti koje imate? Aktiv.rs vam svakako nudi rešenja koja mogu da zadovolje vaše potrebe kada je u pitanju nova fiskalizacija, bilo da ste početnik, ili trebate da se prilagodite novom sistemu. Za sva dodatna pitanja ili potrebne informacije, naš tim vam stoji na raspolaganju!