Poreska uprava odobrila je upotrebu našeg ESIR rešenja za fiskalizaciju – Aktiv POS!
Nastavljamo da radimo i na razvoju LPFR, čime će Aktiv rešenje za fiskalizaciju biti kompletan sistem.
Aktiv POS aplikacija, poznata kao Aktiv Kasa, predstavlja rešenje za novu e-fiskalizaciju.
Možete proveriti na koji način Aktiv POS radi putem sledećeg linka.

Šta predstavlja ESIR?

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja čiju upotrebu odobrava Poreska uprava.
Ovaj elektronski uređaj sastoji se iz elemenata, koji čine:
VPFR – virtuelni procesor fiskalnih računa;
LPFR – lokalni procesor fiskalnih računa;
ESIR – elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa (POS).
Rok za potpuni prelazak na novi model fiskalizacije je 30.april 2022.godine!