Nova fiskalizacija unosi promene u poslovanje, proširujući obavezu fiskalizacije na dosta delatnosti koje do sada nisu bile obuhvaćene. E-fiskalizacija podrazumeva da će u fiskalni sistem biti uvedene sve delatnosti koje obavljaju promet na malo, kako je to definisano Zakonom i uredbama.

U skladu sa Uredbom na osnovu koje se vrši nova fiskalizacija, za prodaju na malo, putem internet prodavnice, postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase i izdavanja fiskalnog računa. Trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta je u obavezi vođenja prometa preko fiskalne kase i izdavanja računa.

Za onlajn preduzetnike to znači da su u obavezi da evidentiraju prodaju fizičkim licima na fiskalnoj kasi, i da im izdaju račune, dok za pravna lica nisu u obavezi. Takođe, evidentiranje je obavezno nezavisno od načina plaćanja, elektronski ili gotovinom.

Kako će se odvijati onlajn trgovina u svetlu e-fiskalizacije

Za svaku prodaju putem web shop-a postoji obaveza evidentiranja prometa preko fiskalne kase i izdavanja fiskalnog računa. Onlajn prodavac će biti u obavezi da izda fiskalni račun koji će poslati sa proizvodom kupcu koji je fizičko lice. Slična procedura je i za usluge koje se pružaju putem interneta.

Svaki preduzetnik koji se bavi e-commerce poslovanjem, bilo da je u pitanju web shop, ili usluge koje pruža putem interneta u obavezi je da poseduje fiskalni uuređaj. Putem fiskalnog uređaja će izdavati račune kupcima ili korisnicima usluga u elektronskoj formi.

Fiskalni račun koji izdaju onlajn preduzetnici treba da sadrži hiperlink za verifikaciju, što je QR kod na fiskalnim računima. Kupac robe ili usluga će putem hiperlinka moći da proveri da li mu je fiskalni račun izdat u skladu sa zakonom.

Web shop i prodaja putem interneta

Onlajn trgovina i e-Commerce poslovanje zakonom je klasifikovano pod šifrom delatnosti 47.91. – Trgovina na malo posredstvom pošte ili interneta. Do nove fiskalizacije ova delatnost nije imala obavezu da evidentira promet preko fiskalne kase.

U okviru ove delatnosti obuhvaćeni su prometi i trgovina na malo:

  • posredstvom pošte,
  • posredstvom interneta,
  • direktna prodaja preko televizije, radija ili telefonom,
  • internet aukcije u okviru trgovine na malo.

Sve delatnosti će primenom e-fiskalizacije biti u obavezi izadavanja fiskalnih računa, osim delatnosti dostave, koja je blisko povezana sa onlajn trgovinom. Ukoliko se dostava naručenih proizvoda kupcu vrši preko pravnog lica koje se bavi poštanskim i kurirskim aktivnostima, onda firma nije dužna da taj promet evidentira preko fiskalne kase.

 

Kako da se prilagodite e-fiskalizaciji?

Napravite procenu kakav je obim vašeg poslovanja i kakav sistem ili rešenje predstavljaju najbolji izbor za vas. Da li vam je dovoljan softver koji će izdavati fiskalne račune, ili imate širi obim poslovanja pa imate potrebu za kompletnijim sistemom i sinhronizacijom sa knjigovodstvenim programom.

Ukoliko ste u potrazi za takvim rešenjem Aktiv.rs može da vam predstavi svoj softver za fiskalizaciju, Aktiv Kasa, koja može da zadovolji sve potrebe koje imate u pogledu fiskalizacije. Podelite svoje potrebe sa nama i uđite spremni u sistem e-fiskalizacije.