Dobro pitanje na koje svako od budućih obveznika treba sebi da da odgovor. Sa strane Poreske uprave i Ministarstva finansija su jasni, primena novog Zakona o fiskalizaciji počinje od 1.maja 2022.godine, i u tom pogledu neće biti odlaganja. Šta više, prvobitno je planirano da primena počne 1.januara 2022.godine, ali je ostavljen dodatni prostor za prelazak preduzetnika na novi sistem.

Nedavno je uveden dodatni rok za subvenicije preduzetnika za fiskalne kase. Prvi rok je završen 31.januara 2022.godine, a nakon toga je raspisan novi, i trajao od 15.marta do 5.aprila. I dodatni rok je istekao, te su svi koji su želeli mogli da iskoriste i ovu mogućnost. Do početka je preostalo nešto više od 3 nedelje, te sada ostaje ključno pitanje – koliko ste spremni za novu fiskalizaciju?

Obaveze predviđene Zakonom o fiskalizaciji

Obveznici fiskalizacije su u obavezi da evidentira svaki pojedinačno ostvareni promet na malo i to nezavisno od načina plaćanja. U to su uključeni i primljeni avansi za budući promet na malo preko elektronskog fiskalnog uređaja.

Prometom na malo, se u smislu zakonske regulative, smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima. Takođe, pod prometom na malo smatra se i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik.

Novom Uredbom obuhvaćen je dosta širi opseg delatnosti koje podležu fiskalizaciji, a definisane su i delatnosti koje su oslobođene od evidentiranja prometa preko elektronskog fiskalnog uređaja. Ti preduzetnici su obavezi da rade u okviru, kako je definisano novim Zakonom i Uredbom.

Obaveza svih preduzetnika koji podležu novoj fiskalizaciji je da imaju nove fiskalne kase. Nove fiskalne kase mogu da budu i samo softver koji se instalira na njihov postojeći uređaj – laptop, desktop računar, tablet…U tom slučaju potreban je dodatno štampač i čitač fiskalnih računa.

Fiskalni račun je zapravo najveća promena za preduzetnike u vezi nove fiskalizacije. Svaki fiskalni račun koji je poreski obveznik izdaje kupcu obavezno će morati da sadrži QR kod za verifikaciju. Kupac će odmah nakon dobijanja računa moći da proveri njegovu ispravnost tako što će skenirati QR kod.

 

Kako izgledaju promene na fiskalnom računu?

Novi fiskalni račun koji će se izdava ti pri kupovini razlikovaće se od došadašnjih fiskalnih isečaka po obliku i po sadržini. Ono što će i dalje ostati isto su poslovni podaci preduzetnika, jer će fiskalni račun sadržati podatke o pravnom licu koje vrši prodaju, a to su adresa i PIB firme.

Na novim fiskalnim računima će se nalaziti i podaci o kupcu. Naima, ukoliko je kupac kome prodajete proizvode ili usluge pravno lice, račun će morati da sadrži sve njegove podatke, uključujući i PIB. To je krupnija promena u odnosu na dosadašnje fiskalne račune.

Kao i do sada, na fiskalnom računu će se nalaziti mesto i vreme kada je račun izdat. Isto tako, biće izlistani kupljeni proizvodi ili usluge, količina i ukupna cena kupljenih artikala. Naravno, kao što je to i do sada bio slučaj, račun će sadržati i način plaćanja.

Prema novom zakonu o fiskalizaciji definisane su različite vrste plaćanja. Zakon prepoznaje plaćanje gotovinom, inastant plaćanje, plaćanje platnim karticama, plaćanje čekovima, prenos sredstavaputem naloga za uplatu ili naloga za prenos, plaćanje vaučerom i druge oblike bezgotovinskog plaćanja.

Najveću novinu nove fiskalizacije predstavlja QR kod koji će se nalaziti na računu. QR kod će služiti kupcima da provere da li je prodaja obavljena u skladu sa zakonom, jer mogu da skeniraju kod. Isto tako, služiće i Poreskoj upravi radi provere prodaje i obavljenih transakcija.

Da li se nalazite među 15% preduzetnika koji su već spremni?

Prema saopštenju Ministarstva finansija, zaključno sa završetkom prijave za subvencije 5.aprila, na novi sistem fiskalizacije prešlo je nepunih 15% poreskih obveznika. Do kraja tranzicionog perioda ostalo je nešto manje od mesec dana!

Imajući to u vidu, trebalo bi da još jednom proverite da li ste obavili sve što je neophodno. Jeste li već odabrali pravo rešenje koje će vam koristiti za novu fiskalizaciju? Da li ste nabavili i instalirali nove fiskalne uređaje? Koliko spremno dočekujete 1.maj 2022.godine?

Ukoliko još uvek imate nedoumice, tu smo da vam ponudimo odgovore na pitanja koja imate. Pre svega, ukoliko ste još uvek u potrazi za rešenjem, jer Aktiv.rs ima softver koji je odobren za novu fiskalizaciju, uz koji možete uzeti i LPFR. Za više informacija, pozovite naš tim.