Ministarstvo finansija je pokrenulo sistem elektronske fakture (SEF), program preko koga se vrši slanje, prijem, evidentiranje, obrada i čuvanje elektronskih faktura, ukoliko imate obavezu ili potrebu da ih koristite.

Početak primene e-faktura

Dok je javni sektor bio u obavezi da sa izdavanjem elektronskih faktura krene od 1.maja 2022.godine, izuzev ka subjektima privatnog sektora, što će početi od 1.jula 2022.godine, privatni sektor ima drugačiju dinamiku. Izdvanje elektronskih faktura bi se uvodilo u praksu po sledećem redu:

 • Izdavanje elektronske fakture subjektu javnog sektora (budžetlijama i javnim preduzećima) – 1. maj 2022.
 • Prijem i čuvanje elektronskih faktura (izdatih od strane subjekata javnog i privatnog sektora) – 1. jul 2022.
 • Izdavanje elektronske fakture subjektu privatnog sektora – 1. januar 2023.
 • Evidentiranje obračuna PDV osim transakcija u kojima je jedna od strana subjekt javnog sektora – 1. januar 2023.

E-fakture i program Aktiv.rs

Aktiv.rs je svojim korisnicima omogućio uslugu slanja elektronskih faktura potpuno BESPLATNO, kao integralni deo programa. S tim u vezi, na samom programu će se naći dva nova polja, i to:

 • U opciji – Kompanije

Polje – Ključ za autentikaciju e-fakture

 • U opciji – Izlazni račun

Polje – Pošalji e-fakturu

Za pristup sistemu elektronskih faktura potrebno je da posedujete elektronski sertifikat, odnosno elektronski potpis, koji ste već dobili. Elektronski sertifikat koristite radi registracije na portalu e-faktura, što bi bio naredni korak.

Aktivacija na portalu e-faktura

U daljem tekstu su prikazani postupci koje je potrebno obaviti pre nego što počnete da koristite SEF i e-fakture kroz Aktiv.rs:


 1. Registracija

Obaviti registraciju na sajtu www.efaktura.mfn.gov.rs – Na ovom sajtu registraciju vrše zakonski zastupnici svojim elektronskim potpisom


 1. Generisanje API ključa

Da bi se izvršilo generisanje API ključa za autentikaciju e-faktura, potrebno je da budete registrovani na portalu https://eid.gov.rs/, i da posedujete kvalifikovani elektronski sertifikat, ili parametre za dvofaktorsku autentikaciju.

Nakon ulaska u kontrolnu tablu portala idete na Podešavanja.

 1. Podešavanja
 2. API Menadžment
 3. Generiši ključ
 4. U polju API status označite Aktivan (pre generisanja)

 1. Dodavanje korisnika (knjigovođa)

Zakonski zastupnik nakon registracije može dodeliti ovlašććenja knjigovođama da u njihovo ime rade sa elektronskim fakturama

– Dodavanje se vrši u opciji Podešavanja – Dodaj korisnika (knjigovođa).

E-fakture kroz program Aktiv.rs se nalaze na produkciji i dostupne su našim korisnicima. Dovoljno je da za početak ispratite korake iz uputstva i da aktivirate svoj nalog. Ukoliko je potrebna dodatna pomoć radi uvezivanja sa programom, obratite se našem timu.