Elektronske fakture- šta trebate znati o njima?

Šta su elektronske fakture i koja je njihova upotreba? Elektronska faktura je dokument koji je napravljen i skladišten u elektronskom obliku. Da bi taj isti dokument bio potpuno ispravan, mora zakonski posedovati dve forme: unutrašnju i spoljašnju. U skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, elektronska faktura mora sadržati potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog