Šta su elektronske fakture i koja je njihova upotreba?

Elektronska faktura je dokument koji je napravljen i skladišten u elektronskom obliku. Da bi taj isti dokument bio potpuno ispravan, mora zakonski posedovati dve forme: unutrašnju i spoljašnju.
U skladu sa Zakonom o elektronskom fakturisanju, elektronska faktura mora sadržati potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica ovlašćenog za izdavanje te fakture.
Obavezno je i elektronski overiti elektronsku fakturu, dovoljno je vršiti overu kvalifikovanim elektronskim sertifikatom u skladu sa Zakonom o elektronskom potpisu.


Ukoliko poslujete sa inostranim kompanijama ili imate saradnju sa javnim sektorom biće vam najverovatnije potrebna upotreba elektronske fakture.
Trenutni Zakon o elektronskom fakturisanju nalaže da obavezna upotreba elektronske fakture obuhvata celokupnu privredu i javni sektor.

Predviđeni rokovi faznog uvođenja elektronskih faktura:

Od 1.1.2022. godine subjekti privatnog sektora imaće obavezu da izdaju elektronske fakture subjektima javnog sektora, dok će subjekti javnog sektora imati obavezu da prime i čuvaju takvu fakturu, kao i da drugim subjektima javnog sektora izdaju elektronske fakture.

Od 1.7.2022. godine subjekti javnog sektora biće u obavezi da izdaju elektronske fakture subjektima privatnog sektora. Od istog datuma subjekti privatnog sektora biće u obavezi da prime i čuvaju elektronske fakture iz oba sektora.

Od 1.1.2023. godine počinje puna primena odredba zakona koje se odnose na obavezu izdavanja i čuvanja elektronskih faktura u transakcijama u privredi.

Postepenim uvođenjem elektronskog fakturisanja očekuje se da će prilagođavanje na novi sistem elektronskih faktura proći bez previše komplikacija i problema.

Značajne promene.

Jedna od najvećih promena povodom donošenja novog Zakona o elektronskom fakturisanju je uvođenje sistema elektronskih faktura (SEF). Sistem elektronskih faktura predstavlja informatičko-tehnološko rešenje kojim upravlja centralni informacioni posrednik i preko koga se šalje, prima, evidentira, obrađuje i čuva elektronska faktura. Upotreba ovog sistema je besplatna za korisnike i dostupna je svima. Dolazak sistema elektronskih faktura najavljuje i ukidanje centralnog registra faktura (CRF).

U slučaju da neki korisnik želi da kao posrednika izabere druge informacione posrednike na to će imati pravo, ali takvu proceduru uz saglasnost nadležnog ministarstva, moraće međusobnim ugovorom urediti.

Naš knjigovodstveni program AKTIV biće potpuno integrisan i preko našeg programa za knjigovodstvo ćete moći da šaljete elektronske fakture.

Isprobajte naš knjigovodstveni program besplatno 30 dana i šaljite elektronse fakture od 01.01.2022

Novi način dostavljanja elektronskih faktura postaće obavezan za sve privrednike koji su obveznici PDV-a, ali će mogućnost imati i privrednici koji nisu PDV obveznici.

Elektronske fakture biće trajno čuvane u sistemu elektronskih faktura, to omogućava njihovu naknadnu proveru i dostupnost, ovom činjenicom podrazumeva se da će poslovanje imati veću transparentnost i sigurnost.

Umesto direktnog slanja fakture kupcu, od trenutka uvođenja novog sistema imaćemo njeno slanje SEF-u.


Prednosti elektronskog fakturisanja su:

– ušteda vremena;
– umanjeni troškovi fakturisanja;
– celokupan proces fakturisanja postaće efikasniji;
– sigurnost podataka i računa.

Za dodatne informacije pogledajte:

https://mfin.gov.rs/sr/propisi-1/zakon-o-elektronskom-fakturisanju-1

Ukoliko ste zainteresovani da pročitate podatke o novom Zakonu o fiskalizaciji:

https://aktiv.rs/da-li-ste-spremni-za-novi-zakon-o-fiskalizaciji/

Ukoliko želite isprobati knjigovodstveni program AKTIV besplatno 30 dana:

https://aktiv.rs/aktiv-demo/