Poslovna komunikacija

Poslovna komunikacija Poslovna komunikacija je razmena informacija između ljudi unutar i van jedne organizacije ili preduzeća. Utiče na ugled organizacije, odnose sa javnošću ali i sa zaposlenima unutar organizacije, reklame i marketing. Pravilna poslovna komunikacija u organizaciji utiče pozitivno na mnoštvo različitih faktora. Neki od tih faktora su: - Povećana produktivnost; - Poboljšana poslovna atmosfera;