Značaj automatizacije za poslovanje-knjigovodstveni program AKTIV

Srećom, živimo u doba modernizacije, kada nam je tehnologija omogućila kontakt, informacije, edukaciju, prilike ali pre svega automatizaciju. Inicijalno mnogi pomisle da ona može potpuno zameniti ljudski faktor ali to je prosto nemoguće. Svi poslovi će uvek zavisiti od ljudske procene ali mnoge poslovne operacije za koje odvajamo i po ceo dan mogu biti automatski