Ukratko o rokovima koji su vezani za novi Zakon o fiskalizaciji:

– primena nove fiskalizacije počeće 01.11.2021. i predviđeni rok za prelazak na novu fiskalizaciju je 30.04.2022. godine;

– prijava za subvenciju za nabavku novog fiskalnog uređaja biće moguća privrednicima od 15.10.2021. godine do 31.01.2022. godine.

– pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem Kvalifikovanog elektronskog sertifikata izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji – Registar sertifikacionih tela možete pronaći na adresi: http://epotpis.mtt.gov.rs/

– od 01.10.2021. godine počelo je podnošenje prijava poslovnih jedinica/prodajnih objekta na portalu Poreske uprave ‘ePorezi’. Link: https://www.purs.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html

Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava odlučuje o prijavi u roku od tri dana od dana podnošenja. O tome dostavlja obaveštenje podnosiocu prijave u elektronskom obliku. Obaveštenje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora. Link: pritisnite ovde

Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem. Link: pritisnite ovde

O subvencijama:

– svaki korisnik će dobiti subvencije za e-fiskalizaciju;

– preduzeća koja nisu u sistemu PDV-a dobiće još 20% dodatnih subvencija.

Na ovom linku možete pronaći obrazac zahteva za subvencije:

https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/postojeca_fiskalizacija/fiskalizacija.html

Pročitajte više o efiskalizaciji na: https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija.html

Ukratko o rokovima koji su vezani za novi Zakon o fiskalizaciji:

– primena nove fiskalizacije počeće 01.11.2021. i predviđeni rok za prelazak na novu fiskalizaciju je 30.04.2022. godine;

– prijava za subvenciju za nabavku novog fiskalnog uređaja biće moguća privrednicima od 15.10.2021. godine do 31.01.2022. godine.

– pristup elektronskim servisima Poreske uprave vrši se putem Kvalifikovanog elektronskog sertifikata izdatim od strane jednog od Sertifikacionih tela u Republici Srbiji – Registar sertifikacionih tela možete pronaći na adresi: http://epotpis.mtt.gov.rs/

– od 01.10.2021. godine počelo je podnošenje prijava poslovnih jedinica/prodajnih objekta na portalu Poreske uprave ‘ePorezi’. Link: https://www.purs.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html

Nakon provere dostavljenih podataka, Poreska uprava odlučuje o prijavi u roku od tri dana od dana podnošenja. O tome dostavlja obaveštenje podnosiocu prijave u elektronskom obliku. Obaveštenje sadrži jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja će se koristiti u elektronskom fiskalnom uređaju.

Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora. Link: pritisnite ovde

Korisničko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem. Link: pritisnite ovde

O subvencijama:

– svaki korisnik će dobiti subvencije za e-fiskalizaciju;

– preduzeća koja nisu u sistemu PDV-a dobiće još 20% dodatnih subvencija.

Na ovom linku možete pronaći obrazac zahteva za subvencije:

https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/postojeca_fiskalizacija/fiskalizacija.html

Pročitajte više o efiskalizaciji na: https://www.purs.gov.rs/sr/fiskalizacija/eFiskalizacija.html