PRISTUPAČNOST

CLOUD tehnologija po čemu je knjigovodstveni program AKTIV prepoznat na tržištu, omogućava da u bilo koje vreme, sa bilo kog mesta i bilo kog uređaja (smart telefon,tablet,laptop,ps računar..) AKTIV bude na jedan klik od Vas i spreman za korišćenje.

SIGURNOST

U slučaju da Vam se pokvari uređaj na kom radite, nećete izgubiti svoje podatke. AKTIV čuva podatke na svojim serverima i možete nesmetano nastaviti rad u programu sa drugog uređaja.

AUTOMATIZOVANO KNJIŽENJE

Finansijska knjiženja automatski nastaju po POTVRDI svakog dokumenta koji je predmet knjiženja, a kontni plan na osnovu koga se vrše knjiženja usklađen je sa najnovijim propisima. Nastalo knjiženje možete promeniti u skladu sa Vašim potrebama, otključavanjem dokumenta koji je bio predmet knjiženja i unosom potrebnih izmena.

JEDNOSTAVAN OBRAČUN ZARADA

Za svega nekoliko minuta imate sveobuhvatan obračun zarada i ostalih naknada za zaposlene, kao i obračune za fizička lica koja nisu u radnom odnosu a obavezni ste da isplatite:
naknadu
po osnovu ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o zakupu itd. sa bilo kog mesta i za bilo koji mesec u godini uz sprovedeno automatsko finansijsko knjiženje.
Nakon zadatih potrebnih kriterijuma, program izrađuje obračun, izvoze se podaci u xml formatu ka poreskoj upravi,
nakon čega se kopiranjem dobijenog BOP-a automatski formiraju nalozi za prenos za uplatu poreza i doprinosa, obračunata neto zarada zaposlenih ili obračunate naknade, koji se po potrebi mogu izvesti u net banking ili odštampati i odneti u banku.

Kompletna evidencija o svim zaposlenima se evidentira u delu programa pod oznakom “ZAPOSLENI”, što u velikoj meri može zadovoljiti potrebe HR evidencije. Sve aktuelne promene koje se tiču zapošljavanja u Republici Srbiji, uključujući sve olakšice i subvencije se ažuriraju. Na osnovu ugovora o radu unose se potrebni podaci o zaposlenom na osnovu kojih se vrši obračun zarade.

Potrebno je samo izabrati mesec u godini za koji se radi obračun I program sve automatizovano odradi. Zaposleni dobijaju isplatne liste na e-mail, a poslodavac rekapitulaciju obračuna zarada za konkretan mesec za sve zaposlene.

SVEOBUHVATNO IZVEŠTAVANJE

AKTIV omogućava JEDNOSTAVNO dobijanje potrebnih izveštaja:
sortiranje i pregled podataka po različitim atributima (sintetički pregled po partnerima: kupcima/dobavljačima,analitički pregled imovine, potraživanja i obaveza firme -npr. anal.kartice kupaca, dobavljača, osnovnih sredstava, zaliha itd. kao i periodični pregled poslovanja firme na bazi generisanih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, bilans novčanih tokova) BILO KADA U TOKU GODINE.

PODRŠKA 24/7

Tehnička podrška i svaki drugi vid podrške sa naše strane su Vam dostupni 24/7, 365 dana u godini bez DODATNE nadoknade.
Još jednom ću napomenuti da su Vaše sugestije i predlozi dobrodošli i razmotrićemo ih u najkraćem roku.